વિઝનની કોઇ પણ બુક મેળવવા માટેના બુક સ્ટોરની યાદિ

★★હાલમા ઉપલબ્ઘ બુક સ્ટોર ની યાદી★★

 

અમદાવાદ
1.મોહશીન મન્સૂરી બુક સ્ટોર 07925350794
2.ન્યુ ઝવેરી બુક સ્ટોર
3.ઉઝમા પબ્લિકેશન 07925500790
4.ગર્ગ લાઇબ્રેરી- આશ્રમ રોડ
5.રવિ બુક સ્ટોર
6.હાર્દિક બુકસ્ટોર
7.શ્રીજી બુક બેંક, બાપુનગર, અમદાવાદ
8.શ્રીજી બુક સત્તાધાર, અમદાવાદ
9.સાહિત્ય મંદિર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
10.A TO Z બુક સ્ટોર
11.અતુલ બુક સ્ટોર,ગાંધી રોડ.
12. ન્યુ મોડર્ન બુક એજ્ન્સી ગાંધી રોડ.
13.મહાવીર બુક સ્ટોર (અંકુર ચાર રસ્તા)
14.સ્ટેડીયમ બુક સેન્ટર (સ્ટેડીયમ સર્કલ)
15.પટેલ સ્ટેશનરી (જુહાપુરા, સરખેજ રોડ)
ગાંધીનગર
1.જલારામ બુક સ્ટોર સચિવાલય પાસે, ગાંધીનગર
2.ભારત બુક સ્ટોર
3.યોગી બુક સ્ટોર
4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
5.અભિષેક બુક સ્ટોર
પાલનપુર
1.ગણેશ ટ્રેડીગ
2.દત્ત સ્ટેશનરી, ગઠામણ ગેટ
દાહોદ
1.કોલેજીયન બુક સ્ટોર
વડોદર
1.દીપેશ બુક સ્ટોર
2.લીબર્ટીઝ બુક સેન્ટર
3.પોપ્યુલર બુક સ્ટોર
4.બિંદુ બુક સ્ટોર
5.એલાઈંસ બુક ડેપો
6.નિલેશ બુક ડેપો
7.રાજેશ કિતાબ ઘર
મહેસાણા
1.વારાહી લાઈબ્રેરી
2.મહાલક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર
3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
ગોધરા
1.શ્રીજી સ્ટેશનરી
2.તિરુપતિ બુક સ્ટોર
3.હરિશ્વા બુક સ્ટોર
ડીસા
1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
2.અંકુર બુક સ્ટોર,સરદાર પટેલ ગાર્ડન.
 સુરેન્દ્રનગર
1.મંગલમ બુક સ્ટોર
ભાવનગર
1.કિતાબઘર
2.સમીર બુક સ્ટોર
3.શાહ એન્ડ કુ.
4.ઓઝા બુક સ્ટોર
5.ભાવનગર બુક સ્ટોર
6.સુપર બુક સ્ટોર
7.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર
8.પ્રાગ બુક સ્ટોર
અમરેલી 
ઓલ્ડ એન્ડ ન્યુ બુક સ્ટોર
સુરત
1.સ્વસ્તિક બુક સ્ટોર
2.લકી બુક સ્ટોર
3.મૌલિક બુક સ્ટોર
4.ગજાનંદ પરિમલ
5.કેરિયર બુક સ્ટોર
6.યુવા ઉપનિષદ
7.સુરત બુક સ્ટોર
બોડેલી
1.એસ.ટી.બુક સ્ટોર
રાજકોટ 
1.રવિ પ્રકાશન
2.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર
3.રાજેશ બુક સ્ટોર
4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
5. યોગી પ્રકાશન
આણંદ
1.આશિક બુક સ્ટોર
2.એસ. ટી. બુક સ્ટોર
ગાંધીધામ
1.એ.એચ.પંડ્યા – 9825225212
મોરબી
1.ગૌસ્વામી બુક સ્ટોર
2.એક્ટિવ એકેડીમી (૮૮૬૬૯૫૫૯૭૭)
મોડાસા
1.આર્યન બુક સ્ટોર
2.મોર્ડન બુક સ્ટોર
વલ્લભ વિદ્યાનગર
1.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર
વલસાડ
1.પ્રકાશ ભાઈ તાયડે
2.અંકુર ન્યુઝ એજન્સી
3.પારુલ એજન્સી
4.મહાવીર સેલ્સ
ભરૂચ
1.ચોઈસ સ્ટેશનરી
12.પ્રજાપતિ બુક સ્ટોર
નડીયાદ
રેલ્વે બુક સ્ટોર
ભુજ
1.ચાર્લી કોલેજ લાઈબ્રેરી
2.ક્રોસવર્ડ બસ સ્ટેન્ડ બહાર
જેતપુર
1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
હિમ્મતનગર
1.કોટડીયા બ્રધર્સ
થરા
1.શક્તી ક્રુપા બુક સ્ટોલ
વાંસદા
1.રાજકોટવાલા સ્ટશનરી
ઈડર
1.લીબર્ટી બુક સ્ટોર
2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર
બારડોલી
1.રમેશ ટ્રેડર્સ
2.એસ.ટી.બુક સ્ટોર
3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર
વ્યારા
1.કલ્પેશ કિતાબ ઘર
જામનગર
1.આનંદ બુક સ્ટોર
2. પારસ બુક સ્ટોલ
જુનાગઢ
1.ભવાની બુક સ્ટોર
2.જલારામ બુક સ્ટોર
 3. મોશન બુક સ્ટોર, મોતીબાગ
બોટાદ
1.નીરજ બુક સ્ટોલ કષ્ટભંજન કોર્નર શિવનાં મંદિર વાળી શેરી, ઘનશ્યામ નગર, ગઢડા રોડ બોટાદ (૮૧૫૬૦૯૦૦૨૬)
2.વાસાણી બુક સ્ટોર
3.મહાવીર બુક સ્ટોર
પાટણ
1.મોર્ડન બુક સ્ટોર
2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
3.ગર્ગ લાઈબ્રેરી
પોરબંદર
1.વિભા બુક સ્ટોર
2.TIMES OF INDIA અશ્વિનભાઇ ચોલેરા
ભાટિયા
1.ઉમિયાજી સ્ટેશનરી
વિસનગર
1.સરસ્વતી બુક વર્લ્ડ
2.ગૌરવ લાઈબ્રેરી
કેશોદ
1.વૈભવ બુક સ્ટોર
2.અતુલ બુક સ્ટોર
માંગરોળ
1.ડિલક્ષ બુક સ્ટોર
2.3જી કોમ્પ્યુટર, જેલ ઝાંપા સામે
વેરાવળ
1.હરગોવિંદ એન્ડ સન્સ.
2.વ્યંકટેશ બુક સ્ટોર, sbi સામે
2.સંદેશ ન્યુજ એજન્સી, બસ સ્ટેન્ડ બહાર
4.ન્યુ મેગ્નેટ ઓનલાઇન.બસ સ્ટેન્ડપાસે,આનંદ ધામ કોમ્પ્લેક્ષ.
કોડીનાર
1.શિવમ સ્ટેશનરી, છારા ઝાંપા
સુત્રાપાડા
1.વિકાસ બુક સ્ટોર
ઉના
1.જયભારત બુક સ્ટોર
માળિયા હાટીના.
 1.તુલસી બુક સ્ટોર. બસ સ્ટેન્ડ સામે.
 ગડુ
1.જલારામ સ્ટેશનરી ખોરાશા રોડ ગડુ
તાલાલા(ગીર)
 ૧. અશોક બુક સ્ટોર, સાસણ રોડ
 મહુવા 
કિતાબ ધાના બુક સ્ટોર
આશોપાલવ બુક સ્ટોર
પાલીતાણા 
 નોલેજ બુક સ્ટોર
તળાજા 
કલ્પના બુક સ્ટોર
ઓમકાર બુક સ્ટોર

નવા બુક સ્ટોર ની યાદી આ જ લિંક પર અપલોડ કરવામા આવશે

One thought on “વિઝનની કોઇ પણ બુક મેળવવા માટેના બુક સ્ટોરની યાદિ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *